UK Music noemt voorgestelde datamining copyright-uitzondering “gevaarlijk en schadelijk”

  • Whatsapp
Britse muziek

Zakelijk nieuws Digitale labels en uitgevers Juridische topverhalen

Door Chris Cooke | Gepubliceerd op donderdag 7 juli 2022

Read More

UK Music heeft een voorstel gedaan voor een nieuwe auteursrechtuitzondering die alle tekst- en datamining zou omvatten, die de regering van plan is te introduceren als onderdeel van hervormingen ter ondersteuning van alles wat met kunstmatige intelligentie te maken heeft. De voorgestelde nieuwe uitzondering is “gevaarlijk en schadelijk” en zou AI-bedrijven simpelweg toestaan ​​om muziek te “witwassen” om nieuwe inhoud te genereren, schat de sectoroverschrijdende muziekindustrie-handelsgroep.

De voorgestelde nieuwe uitzondering op het auteursrecht volgt op een herziening van de manier waarop intellectuele-eigendomswetten in het VK omgaan met AI. In de review werd onder meer gekeken naar de auteursrechtelijke status van AI-gecreëerde werken, en ook of de auteursrechtwetgeving de datamining die veel AI-bedrijven ondernemen om hun technologieën te trainen, beter zou moeten vergemakkelijken.

Of inhoud die door een AI-technologie is gemaakt, auteursrechtelijk beschermd moet worden, is de afgelopen jaren een groot debat geweest, aangezien dergelijke technologieën steeds gebruikelijker zijn geworden. In veel landen is de discussie of het auteursrecht moet worden herzien om dergelijke werken specifiek te beschermen.

De Britse auteursrechtwetgeving biedt echter al bescherming voor wat zij ‘computergegenereerde’ werken noemt. Bij deze beoordeling werd dus overwogen of die bescherming al dan niet moest worden verwijderd, waarbij sommigen beweerden dat auteursrechtelijke bescherming alleen van toepassing zou moeten zijn op door mensen gemaakte werken, en/of dat de auteursrechtwetgeving zo moet worden geschreven dat de menselijke creativiteit wordt beschermd tegen de concurrentie van creatieve AI-technologieën.

Maar de conclusie van het onderzoek van de regering was dat de Britse auteursrechtwetgeving op dit gebied ongewijzigd zou moeten blijven. “Voor door de computer gegenereerde werken plannen we geen wetswijzigingen”, zei een nieuw rapport vorige week.

“Er is momenteel geen bewijs dat bescherming van computergegenereerde werken schadelijk is, en het gebruik van AI staat nog in de kinderschoenen”, voegde het eraan toe. “Een goede evaluatie van de opties is daardoor niet mogelijk en eventuele wijzigingen kunnen onbedoelde gevolgen hebben. We zullen de wet in de gaten houden en kunnen de bescherming in de toekomst wijzigen, vervangen of verwijderen als het bewijs dit ondersteunt”.

Als het echter om datamining gaat, staat nu een wetswijziging op de agenda. AI-technologieën leren meestal door veel gegevens te kraken. En hoewel de feiten en trends die in dat proces worden gekraakt, niet auteursrechtelijk worden beschermd, zijn de bestanden of databases die worden geopend dat meestal wel, wat betekent dat de maker van de AI-technologie toestemming moet krijgen van degene die het auteursrecht op die inhoud bezit.

In de recensie van de regering werd opgemerkt dat “sommige rechthebbenden hun werken in licentie geven om tekst- en datamining toe te staan, maar andere niet”. En zelfs waar licenties beschikbaar zijn, “heeft dit financiële kosten voor mensen die dataminingsoftware gebruiken”.

“De raadpleging vroeg om meningen over hoe het voor mensen gemakkelijker kan worden gemaakt om auteursrechtelijk beschermd materiaal te dataminen”, verklaarde het rapport van vorige week. “Het deed dit met het oog op de ondersteuning van AI en bredere innovatie in het VK, in overeenstemming met de overheidsprioriteiten op het gebied van AI, data en innovatie”.

Een voorstel is om een ​​uitzondering op het auteursrecht in te voeren, zodat mensen gegevens in auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder licentie kunnen kraken en onderzoeken. Een dergelijke uitzondering bestaat al in het VK voor niet-commercieel onderzoek en elders in de wereld is er al een bredere uitzondering voor datamining.

Het rapport van de regering verwees specifiek naar dergelijke uitzonderingen in de Europese Unie, Japan en Singapore, en voegde er ook aan toe dat datamining onder het gerelateerde principe van redelijk gebruik volgens de Amerikaanse auteursrechtwetgeving zou kunnen vallen.

En, zei het toen, de Britse regering denkt nu dat zo’n ruimere uitzondering voor datamining hier ook beschikbaar zou moeten zijn. “Het invoeren van een uitzondering die van toepassing is op commerciële tekst- en datamining zal voordelen opleveren voor een breed scala aan belanghebbenden in het VK”, aldus het rapport. “Hieronder vallen onderzoekers, AI-ontwikkelaars, kleine bedrijven, instellingen voor cultureel erfgoed, journalisten en betrokken burgers”.

Die uitzondering betekent dat mensen en bedrijven die op muziek gebaseerde AI-technologieën ontwikkelen, waarschijnlijk in staat zullen zijn om databases met muziekinhoud te minen zonder een licentie nodig te hebben van degene die het auteursrecht op die muziek bezit. Wat – de muziekindustrie wil dat iedereen het weet – een heel slecht idee is.

In reactie op het voorstel van vorige week met betrekking tot de datamining-uitzondering, heeft Jamie Njoku-Goodwin, CEO van UK Music, een brief gestuurd naar (voorlopig) Nadine Dorries, minister van Cultuur waarin staat: “We maken ons grote zorgen over plannen om derden toe te staan ​​creatieve werken te gebruiken, waaronder muziek, voor dataminingdoeleinden, zonder dat makers en rechthebbenden toestemming hoeven te geven”.

“Dit zou de basisprincipes waarop de creatieve industrie is gebaseerd aanzienlijk ondermijnen en in strijd zijn met de welkome ambitie die u heeft gesteld om onze toonaangevende creatieve industrieën te beschermen en voort te bouwen op hun succes”, vervolgt de brief. ‘We vragen uw dringende tussenkomst om het huidige plan te verwerpen voordat er een besluit wordt genomen om vooruitgang te boeken met de wetgeving’.

“Pre-pandemie was de muziekindustrie £ 5,8 miljard waard voor de economie, genereerde de export van £ 2,9 miljard en bood werk aan bijna 200.000 mensen”, gaat het verder. “Het vormt een belangrijk onderdeel van de wereldwijd gevierde creatieve industrieën in het VK, die meer dan £ 100 miljard waard zijn voor het VK – en een groot deel van dat succes is te danken aan onze robuuste auteursrechtwetten. De voorstellen over datamining dreigen echter dat kader te ondermijnen en aanzienlijke schade toe te brengen aan een hele reeks sectoren”.

“UK Music ondersteunt pogingen om de AI-sector in het VK te laten groeien”, benadrukt de brief, maar voegt eraan toe: “Dit kan niet worden bereikt door essentiële tools weg te nemen die de muziekindustrie en andere IP-afhankelijke sectoren in staat stellen te innoveren”.

“Deze voorstellen zijn gevaarlijk voor de toekomstperspectieven van onze wereldwijd succesvolle sector”, concludeert de brief, alvorens de minister van Cultuur rechtstreeks te vragen: “Als iemand die altijd een voorvechter is geweest van onze wereldleidende creatieve industrieën en uit persoonlijke ervaring weet hoe belangrijk robuuste auteursrechtelijke bescherming is zijn, vragen wij uw steun om te helpen deze opbrengst niet verder te garanderen”.

In een reactie op de brief stelt Njoku-Goodwin: “Deze voorstellen zouden groen licht geven voor het witwassen van muziek – als de regering echt wil dat de Britse creatieve industrie wereldleider wordt, moeten ze deze plannen dringend heroverwegen”.LEES MEER OVER: UK Music


Related posts

Geef een antwoord