Global Synergy Acquisition Corp. zal haar openbare aandelen terugkopen en zal geen initiële bedrijfscombinatie tot stand brengen

  • Whatsapp
Global Synergy Acquisition Corp. zal haar openbare aandelen terugkopen en zal geen initiële bedrijfscombinatie tot stand brengen

New York, New York, 12 juli 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Global Synergy Acquisition Corp. (het “Bedrijf”) (Nasdaq: GSAQ, GSAQU, GSAQW), een overnamebedrijf voor speciale doeleinden, heeft vandaag aangekondigd dat het al zijn uitstaande gewone aandelen van klasse A, met een nominale waarde van $ 0,0001 ”), van kracht vanaf de sluiting van de handel op 26 juli 2022, omdat de Vennootschap geen initiële bedrijfscombinatie tot stand zal brengen binnen de tijdsperiode vereist door haar Gewijzigde en Herstelde Memorandum en Statuten (de “Statuten”).

Read More

Zoals vermeld in de statuten van het bedrijf en in de registratieverklaring van het bedrijf op formulier S-1 (registratienummer 333-251524), zoals gewijzigd, oorspronkelijk ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (de “Commissie”) op 18 december 2020 , met betrekking tot de eerste openbare aanbieding van de Vennootschap (het “Formulier S-1”), zal de Vennootschap, indien de Vennootschap niet in staat is om een ​​eerste bedrijfscombinatie te voltooien binnen 18 maanden na de eerste openbare aanbieding: (i) alle activiteiten staken, behalve voor met het oog op liquidatie, (ii) zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, maar niet meer dan tien werkdagen daarna, de openbare aandelen terugkopen tegen een prijs per aandeel, betaalbaar in contanten, gelijk aan het totale bedrag dat vervolgens in depot van de Vennootschap wordt gestort. trustrekening (de “Trustrekening”), inclusief rente verdiend op de gelden die op de Trustrekening staan ​​en die niet eerder zijn vrijgegeven aan het Bedrijf om eventuele inkomstenbelastingen te betalen (minus tot $ 100.000 aan rente om ontbindingskosten te betalen), gedeeld door het nummer van de dan uitstaande Openbare Aandelen, waarvan de terugkoop de rechten van de Openbare Aandeelhouders als aandeelhouders volledig zal tenietdoen (inclusief het recht om eventuele verdere liquidatie-uitkeringen te ontvangen); en (iii) zo snel als redelijkerwijs mogelijk is na een dergelijke aflossing, onder voorbehoud van de goedkeuring van de resterende aandeelhouders van het bedrijf en de raad van bestuur van het bedrijf, liquideren en ontbinden, in elk geval met inachtneming van de verplichtingen van het bedrijf onder de wetgeving van de Kaaimaneilanden om te voorzien in vorderingen van schuldeisers en de vereisten van ander toepasselijk recht.

De terugkoopprijs per aandeel voor de openbare aandelen zal ongeveer $10,01 bedragen (het “Terugkoopbedrag”). Het saldo van de trustrekening per 30 juni 2022 bedroeg ongeveer $ 259.003.069, inclusief ongeveer $ 253.069 aan rente- en dividendinkomsten (een teveel aan contanten van meer dan $ 258.750.000, de fondsen gestort op de trustrekening). In overeenstemming met de voorwaarden van de gerelateerde trustovereenkomst, verwacht het bedrijf $ 100.000 van de rente- en dividendinkomsten van de trustrekening te behouden om ontbindingskosten te betalen.

Vanaf de sluiting van de handel op 26 juli 2022 worden de Openbare Aandelen geacht te zijn geannuleerd en vertegenwoordigen ze alleen het recht om het Terugkoopbedrag te ontvangen.

Het terugkoopbedrag zal worden betaald aan de houders van de openbare aandelen op vertoon van hun respectieve aandelen- of deelbewijscertificaten of andere levering van hun aandelen of deelbewijzen aan de overdrachtsagent van het bedrijf, Continental Stock Transfer & Trust Company. Uiteindelijke eigenaren van openbare aandelen die in “straatnaam” worden gehouden, hoeven echter geen actie te ondernemen om het aflossingsbedrag te ontvangen.

Er zullen geen terugkooprechten of liquidatie-uitkeringen zijn met betrekking tot de warrants van de Vennootschap, die waardeloos zullen aflopen.

De sponsor van de Vennootschap heeft afstand gedaan van zijn terugkooprechten met betrekking tot de uitstaande oprichtersaandelen en onderhandse plaatsingswarrants. Na 26 juli 2022 zal de Vennootschap alle activiteiten staken, behalve die welke nodig zijn om de onderneming van de Vennootschap te beëindigen.

Het bedrijf verwacht dat The Nasdaq Stock Market LLC een formulier 25 zal indienen bij de Commissie om de notering van zijn effecten te schrappen. Het bedrijf verwacht daarna een formulier 15 bij de Commissie in te dienen om de registratie van zijn effecten onder de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd, te beëindigen.

Over Global Synergy Acquisition Corp.

Global Synergy Acquisition Corp. is een bedrijf met blanco cheques dat is opgericht met het doel een fusie, aandelenruil, activaverwerving, aandelenaankoop, reorganisatie of vergelijkbare bedrijfscombinatie met een of meer bedrijven tot stand te brengen.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat “toekomstgerichte verklaringen” in de zin van Sectie 27A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd. Wanneer ze in dit persbericht worden gebruikt, worden de woorden “kunnen”, “zouden”, “zullen”, “kunnen”, “geloven”, “anticiperen”, “van plan zijn”, “schatten”, “verwachten”, “projecteren”, de negatieve van dergelijke termen en andere soortgelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om toekomstgerichte verklaringen te identificeren, hoewel niet alle toekomstgerichte verklaringen dergelijke identificerende woorden bevatten. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op actuele informatie en verwachtingen, voorspellingen en veronderstellingen, en houden een aantal oordelen, risico’s en onzekerheden in. Dienovereenkomstig mag niet worden vertrouwd op toekomstgerichte verklaringen als vertegenwoordigers van de standpunten van het bedrijf vanaf een latere datum, en het bedrijf neemt geen enkele verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen bij te werken om gebeurtenissen of omstandigheden weer te geven na de datum waarop ze zijn gedaan, ongeacht of als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, behalve voor zover vereist onder de toepasselijke effectenwetgeving. U mag niet overmatig vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen. Als gevolg van een aantal bekende en onbekende risico’s en onzekerheden, kunnen de werkelijke resultaten of prestaties wezenlijk verschillen van de resultaten of prestaties die in deze toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderworpen aan tal van voorwaarden, waarvan vele buiten de controle van het Bedrijf liggen, waaronder die uiteengezet in de “Riskfactoren” in Formulier S-1 van het Bedrijf met betrekking tot haar eerste openbare aanbieding, jaar-, kwartaalverslagen en latere rapporten die bij de Commissie zijn ingediend, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. Kopieën van dergelijke deponeringen zijn beschikbaar op de website van de Commissie, www.sec.gov. Het bedrijf neemt geen verplichting op zich om deze verklaringen bij te werken voor herzieningen of wijzigingen na de datum van deze release, behalve zoals vereist door de wet.

Contact
Global Synergy Acquisition Corp.
[email protected]

De inhoud is van GlobeNewswire. DKODING Media is niet verantwoordelijk voor de aangeboden inhoud of eventuele links met betrekking tot deze inhoud. DKODING Media is niet verantwoordelijk voor de juistheid, actualiteit of kwaliteit van de inhoud.

Related posts

Geef een antwoord